Privacy verklaring

Difitan BV, Kattebroekstraat 211 te 1700 Dilbeek (0880 936974) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Kattebroekstraat 211 te 1700 Dilbeek. 0032 476567 109

D. Timmermans is de Verantwoordelijke Gegevensbescherming van Difitan BV. Hij is te bereiken via dirk@difitan.be

Websites: www.difitan.be, www.genacol.be, www.labofenioux.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Difitan BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor-en achternaam
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@difitan.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Difitan BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•Het afhandelen van uw betaling
•U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•Om goederen en diensten bij u af te leveren
•U eventueel te waarschuwen bij een probleem met één van onze producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Difitan BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Difitan BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Difitan BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

•Persoonsgegevens > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
•Personalia > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
•Adres > 7 jaar > Factuurgegevens moeten we 7 jaar bewaren.
•Account-gegevens webshop > 5 jaar > Voor klantgemak.

Delen van persoonsgegevens met derden

Difitan BV deelt uw persoonsgegevens nooit met derden.

Samenwerking met Bpost.

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van BPost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met BPost delen. BPost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat BPost onderaannemers inschakelt, stelt BPost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Difitan BV gebruikt nooit functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Difitan BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@difitan.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzagedoor u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Difitan BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door te zorgen voor beveiligde SSL verbindingen met u als webgebruiker, en met de partijen die voor ons informatie verwerken. Tevens hebben wij onze eigen server zodat onze gegevens niet op gedeelde server staan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@difitan.be.