Een Gezonde Geest in een Gezond Lichaam

Lichaam en Geest zijn onlosmakelijk verbonden. Daarom hebben emoties een enorme invloed op ons leven. Dagelijks worde

n we in de media geconfronteerd met negatieve emoties, die mensen onderuit halen, maar ook met positieve emoties, waarmee publiciteit gevoerd wordt. Over emoties wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar ze zijn moeilijk te bevatten en te beïnvloeden. Het blijkt dat planten dat echter wel kunnen. Geneeskrachtige planten zijn in speciale bereidingen geschikt om negatieve emoties te corrigeren. Dit komt doordat:

  • planten levende wezens zijn, die beschikken over energie onder de vorm van vibraties en… emoties zijn dat ook.
  • emoties zeer complex zijn, met een waaier aan uitingen en even divers als de honderden inhoudsstoffen in een plant.
  • planten door middel van deze inhoudsstoffen tegelijk zowel de emoties corrigeren als de fysieke implicaties ervan: het introduceren van de perfecte harmonie van lichaam en geest wordt een feit.

Mensen zijn onderhevig aan emoties. Emotionele toestanden, zoals onzekerheid, zelftwijfel, minderwaardigheidsgevoel, piekeren, wisselvalligheid, bedrieglijkheid, faalangst, hopeloosheid, verdriet en trots zijn de kleine kantjes van ons, mensen. Die kunnen echter scherp zijn en erg veel pijn doen, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor allen in de omgeving. Bovendien is er de actualiteit van oorlogsgeweld, natuurrampen en een donker toekomstbeeld die bij velen diepe emoties oproept, waar mensen heel moeilijk mee om kunnen. Het is de bedoeling dat de Emoconie en de Emocons hen daarbij te hulp komen.

Lees meer over emoconie

Lees meer over Pip Gerra