Het boek 'Emotioneel Welzijn', prachtig geschreven!Emotioneel Welzijn
het boek van de Emoconie
de correctie van negatieve emoties met planten
een nieuwe emotherapie

emoties en geneeskrachtige planten
kruiden en emoties
een nieuwe theorie
emopreparaten van medicinale planten:
Emocons

door Philippe Gérard

Mensen zijn onderhevig aan emoties.. Emotionele toestanden, zoals onzekerheid, zelftwijfel, minderwaardigheidsgevoel, piekeren, wisselvalligheid, bedrieglijkheid, faalangst, hopeloosheid, verdriet en trots zijn de kleine kantjes van ons, mensen. Die kunnen echter scherp zijn en erg pijn doen, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor allen in de omgeving. Bovendien is er de actualiteit van oorlogsgeweld, natuurrampen en een donker toekomstbeeld, wat bij velen diepe emoties oproept, waar mensen heel moeilijk mee om kunnen. Het is de bedoeling dat de Emoconie en de Emocons hen daarbij te hulp komen.

Emoconie is een hoogenergetische correctieve heelmethode voor de behandeling van negatieve emoties met planten. Het is een nieuwe vorm van emotherapie waarbij emoties harmonisch worden door middel van geneeskrachtige planten. Het is ook een nieuwe theorie, die kruiden aan emoties bindt.

De emo-preparaten van medicinale planten die worden aangewend, heten Emocons. Er zijn 54 verschillende Emocons, met als basis 54 verschillende planten. Het werkingsgebied van elke Emocon wordt tot in de puntjes beschreven als een persoonlijk portret. De plant wordt getransformeerd tot een emotioneel concentraat. Een Emocon kan ingenomen worden, of aangebracht worden op het lichaam. Omdat de kunst nu eenmaal een sublieme vertolker van emoties is, wordt regelmatig verwezen naar aan een muziekstuk, een gedicht, een schilderij of een beeldhouwwerk. Emoconie behandelt geen psychische pathologie, noch psychiatrie, maar enkel negatieve emoties.

Philippe Gérard, componist van het concept Emoconie, is van opleiding apotheker. Na jaren ervaring in de farmacie en fytotherapie, heeft Philippe Gérard een totaal-concept ontworpen, om emoties op een unieke manier te benaderen.

Doelgroep

Het boek richt zich tot iedereen: alle personen met emotionele problemen, alle geïnteresseerden in een nieuwe benadering van emoties, ook professionelen: medische en paramedische beroepen, herboristen, therapeuten (ook psychotherapeuten), zowel als leken, geïnteresseerd in emoties of uit persoonlijke motieven aangesproken. Emoconie past ook uitstekend in de sport (inclusief topsport) en in de zwangerschap (interessant voor vroedvrouwen), zowel als in de pediatrie en de palliatieve zorgsector.

Innovatie

Emoconie is geheel nieuw en efficiënt als correctieve heelmethode bij emotionele stoornissen of negatieve emoties. Het is een totaalconcept waar niets aan ontbreekt. Het vult een hiaat in de emotherapie, die bijzonder actueel is en een prangend probleem wordt, waar zeer veel aandacht wordt aan besteed. Daar waar emotherapie tot heden wordt uitgevoerd door gesprek of meditatie, biedt de Emoconie mogelijkheden met preparaten van geneeskrachtige planten, die door eenvoudige inname of aanbrenging op het lichaam reeds effect hebben. In het boek “Emotioneel Welzijn” staat alles van naaldje tot draadje uitgelegd en uitgewerkt. Alle vragen in verband met emoties krijgen er een antwoord in.

Publicatie

280 pagina’s