Privacyverklaring Primrose Academy

Inleiding
Primrose Academy NV, apotheker Philippe Gérard, (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te
bereiken. Anderzijds is privacy en veiligheid van deze persoonsgegevens voor ons uitermate belangrijk.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@emoconie.be of via 059/43.07.80.

Wie zijn wij?
Primrose Academy is het instituut van de Emoconie, een plantaardige, natuurlijke manier om emotioneel welzijn te bevorderen. Als dusdanig bieden wij Emocons, plantaardige preparaten om
emotioneel welzijn te bevorderen, en informatie en opleidingen tot Emoconist aan.
De productie van de preparaten gebeurt door Sideri Laboratory, BE 0646.847.468, en de distributie en een deel van de opleidingen worden verzorgd door Avalon Centrum voor Bewust Zijn, Healing en Ontwikkeling, BE 0893.012.286.
Alles wat in deze Privacy Verklaring wordt vermeld, is onverminderd van toepassing op deze drie rechtstreekse medewerkers: Primrose Academy, Sideri Laboratory en Avalon Centrum voor Bewust Zijn, Healing en Ontwikkeling.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Vanuit het tweeledige doel van Primrose Academy, namelijk producten en informatie, verwerken wij jouw gegevens op een van de volgende wijzen:

 • je hebt ons gecontacteerd via het opt in formulier op onze website www.emoconie.be omdat je interesse hebt in onze informatie. In dit geval verwerken we jouw e-mailadres, en indien je deze vermeldt je voornaam en familienaam.
 • je hebt via de webshop op onze website www.emoconie.be producten aangekocht. In dit geval verwerken we jouw voor- en familienaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer en betaalgegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen
  Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Dienstverlening
  Om onze dienstverlening zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, houden we de relevante persoonsgegevens bij. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, en om de correcte verzending van aangekochte producten zo goed mogelijk te voorzien.
 • Nieuwsbrieven en mailings
  Je kan je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief ‘De Emoconist’. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kan je je in iedere mail uitschrijven.
 • Privacy Waarborg
  Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.

Als je hierover vragen hebt dan horen we het graag.

Gegevens delen met anderen (derden)
Voor een optimale uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van externe dienstverleners. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’  maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen
met BPost, MailChimp en een hosting provider.
Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Primrose Academy en conform de GPDR- en AVG-vereisten.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken (bijvoorbeeld de belastingdienst). Verder spelen we nooit gegevens door aan derden zonder dat daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd en gekregen.

Rechten van de klant
De AVG waarborgt een aantal rechten voor alle klanten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed
mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via
info@emoconie.be of via 059/43.07.80.

 • Informatie en inzage: uiteraard kan je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (belastingadministratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: wens je bepaalde persoonsgegevens af te schermen van het publiek, laat het ons dan weten en wij passen het dadelijk aan.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kan je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Privacycommissie: als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Je kan op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@emoconie.be. Primrose Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op je verzoek reageren.

Links
Op onze website zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Behoudens de samenwerkende partners van Emoconie, hierboven vermeld, geven wij in geen enkel
geval jouw persoonsgegevens door aan deze organisaties. Je gegevens zijn bovendien voor deze organisaties ontoegankelijk en beveiligd.

Cookie statement
Om jou de best mogelijke service te kunnen bieden, gebruiken wij cookies op de website van Primrose Academy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, en voor uw gebruiksgemak.
Wij maken geen actief gebruik van deze cookies. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Primrose Academy kan in de toekomst gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website www.emoconie.be gebruiken. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, en om rapporten over de efficiëntie van de website aan Primrose Academy te kunnen bezorgen.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Primrose Academy heeft hier geen invloed op. Primrose Academy heeft Google géén toestemming gegeven om via Primrose Academy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Veiligheid en bewaring
Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig, en daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website www.emoconie.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van gegevens door Primrose Academy verzamelde, neem dan contact op via info@emoconie.be.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Primrose Academy is als volgt te bereiken:

Directeur: apotheker Philippe Gérard
Adres: Warschaustraat 22, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer: BE 0439 903 710
Telefoon: 059/43.07.80
E-mailadres: info@emoconie.be